چگونه جلوی خشم خود را بگیریم؛

آیا می‌دانید ریشه ۷۰ درصد قتل‌ها چیست؟/ فیلم

بررسی علل و عوامل خشمگین شدن و راه‌های مقابله با آن یکی از مسائل مهم جامعه امروز ماست؛ جامعه‌ای که ۷۰ درصد قتل‌‌هایی که در آن اتفاق می‌افتد، به دلیل خشنونت‌ها و جنون‌های آنی است.

عکاس: