مرگ یک داعشی در زندان اهواز و جنگ روانی بی‌بی‌سی فارسی/ فیلم

مرگ یک داعشی در زندان اهواز از نگاه شبکه بی‌بی‌سی فارسی با عنوان مرگ یک فعال فرهنگی خبرساز شد.