تصمیم‌گیری علی پروین به جای فردوسی‌پور در حین برنامه/ فیلم

علی پروین در ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ، با عادل فردوسی پور بر سر پخش میان برنامه بحث می‌کند که در ادامه این بخش را مشاهده می‌کنید.