بفرمایید موز 10 هزار تومانی؛

موز ۳۵۰۰ تومانی سال ۹۵ به ۱۰ هزار تومان رسید!/فیلم

قیمت موز طی دوسال گذشته از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان رسید.

عکاس: