پشت پرده حضور جنجالی «یاسمن اشکی» در ماه عسل/ فیلم

یاسمن اشکی مهمان جنجالی برنامه ماه‌عسل گفت: معرفی من به برنامه ماه‌عسل پیشنهاد وزارت بهداشت بود.