سال ۲۰۵۰ به روایت تصویر/ فیلم

در این ویدیو سال ۲۰۵۰ را بر اساس پیش‌بینی تکنولوژی‌های جدید و مدرن ببینید.