ثلاث به دار آویخته شد؛

اعتراف محمد ثلاث به قتل سه نفر/ فیلم

محمد ثلاث سال گذشته در اقدامی وحشتناک سه تن از ماموران نیروی انتظامی را با اتوبوس زیر گرفت.

عکاس: