مسابقه‌ای با احتمال شکستگی دست و پا!/ فیلم

در کشور اسپانیا مسابقه‌ای به نام کاستل برگزار می‌شود که قدمت ۲۰۰ ساله دارد. شکستگی دست و پا یکی از طبیعی‌ترین اتفاقات این مسابقه است.