آموزش فوتبال به رامبد جوان توسط جناب‌خان و نامجو مطلق/ فیلم

آموزش فوتبال به رامبد جوان توسط جناب‌خان و نامجو مطلق.