2037773
۱۴:۴۵ - سه شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان خبر داد؛

ثبت موقوفه قرآنی صد میلیون تومانی در کاشان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان گفت: دومین وقف سال جاری و اولین وقف قرآنی شهرستان کاشان در سال ۹۷ به ارزش یک میلیارد ریال به ثبت رسید.

به گزارش صاحب نیوز؛ مهدی حافظیان اظهار کرد: واقف نیک اندیش مهدی چالاک با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان دومین وقف سال جاری و اولین وقف قرآنی شهرستان کاشان در سال 97 را به نام خود در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت کرد.

وی در ادامه افزود: این واقف نیک اندیش شش دانگ از منزل مسکونی خود را به مساحت حدود ۲۵۰ متر مربع در شهرمشکات به پلاک ثبتی ۲۷۷ فرعی از ۵۸ اصلی به ارزش حدود یک میلیارد ریال را وقف کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در ادامه اضافه کرد: براساس وقف نامه ای که توسط این واقف نیک اندیش به ثبت رسیده است عواید این موقوفه برای برنامه های فرهنگی و قرآنی و مذهبی هیئت علی اصغر مشکات و تامین هزینه های برنامه های قرآنی شهر مشکات صرف می شود.

انتهای پیام