توصیف جالب ضرغامی از «قارون»های زمان/ فیلم

حکایت عزت الله ضرغامی از افرادی که ظاهری انقلابی دارند ولی طاغوتی هستند.