واکنش فرمانده کل سپاه به نامه برخی اصلاح طلبان برای مذاکره با ترامپ/ فیلم

واکنش فرمانده کل سپاه به نامه برخی اصلاح طلبان برای مذاکره با ترامپ.