حسن روح‌الامین؛

گفتگو با خالق جوان ماندگارترین نقاشی‌های عاشورایی/ فیلم

حسن روح‌الامین نقاش برجسته‌ترین تابلوهای عاشورایی و مذهبی گفت: نقاشی یک بیان شاعرانه است.

عکاس: