سپاه چگونه از مقامات خارجی در ایران حفاظت می‌کند؟/ فیلم

فرمانده حفاظت سپاه، نحوه حفاظت از جان سران و مقامات عالی‌رتبه خارجی در ایران را تشریح کرد.