باید صرفه جویی را از خودمان شروع کنیم؛

روحانی: بیایید یک حرکت بزرگ در تولید ایجاد کنیم/ فیلم

رئیس جمهور در هم‌اندیشی مدیران اجرایی کشور درخصوص وضعیت اقتصادی کشور صحبت کرد.

عکاس: