88
۰۹:۱۱ - دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

رئیس سازمان دارالقرآن کشور در اردستان:

اعتبار ۳۰۰میلیارد تومانی برای کارهای قرآنی/ ۱۰ هزار تشکل قرآنی مردمی در کشور وجود دارد

رئیس سازمان دارالقرآن کشور گفت: کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای کارهای قرآنی در کشور ۳۰۰ میلیارد تومان است، تعداد ۱۰ هزار تشکل قرآنی مردمی در کشور وجود دارد که از این تعداد چهار هزار موسسه قرآنی و شش هزار مورد خانه های قرآنی هستند.

مهدی قره شیخلو در گفتگو با صاحب نیوز اظهار کرد: اولین قدم برای موفقیت در کارهای قرآنی برنامه ریزی است و دستگاه های متولی باید به این برنامه ریزی صورت گرفته پایبند و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی افزود: رویکرد سازمان دارالقرآن کریم کشور توسعه مفاهیم قرآنی است که در این خصوص سال گذشته 200 کارگاه سبک زندگی قرآنی در کشور برگزار شد و در سال جاری برنامه ریزی توسعه این حرکت در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان دارالقرآن کشور گفت: کیفیت در انجام کارهای قرآنی و رعایت استانداردهای لازم ضروری است و باید مورد نظر قرار گیرد.

قره شیخ لو با بیان اینکه کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای کارهای قرآنی در کشور 300 میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: تعداد 10 هزار تشکل قرآنی مردمی در کشور وجود دارد که از این تعداد چهار هزار موسسه قرآنی و شش هزار مورد خانه های قرآنی هستند.

وی با بیان اینکه کیفی سازی و حمایت از کارهای قرانی لازم است، تاکید کرد: از زمان تشکیل سازمان دارالقرآن در کشور بیش از 150 هزار مربی در بخش های مختلف آموزش دیده اند.

انتهای پیام