حجت الاسلام انجوی نژاد؛

شرایط بد اقتصادی و صدای مظلومانی که شنیده نمی شود!/ صوت

صحبت های حجت الاسلام انجوی نژاد پیرامون مسائل اقتصادی شرائط جامعه و اشرافیت مسئولین.

عکاس: