قدردان خدمات زحمتکشان جاده ای باشیم؛

کامیون داران همراهان همیشگی انقلاب اسلامی/ فیلم

کامیون‌داران و رانندگان در طول ۴۰ سال گذشته همواره نقش مهمی در صنعت حمل و نقل کشور ایفا کرده اند و به ویژه در دوران جنگ تحمیلی رابط بین خط مقدم و پشت جبهه ها بودند، امروز این قشر با مشکلاتی مواجه شده اند که می طلبد مسئولان اجرایی بیش از پیش پای درد و دل آن ها بنشینند و در حل مشکلات جاری آن ها را همراهی کنند.

عکاس: