رصد مراحل طولانی ترین ماه گرفتگی قرن در آسمان تیران و کرون/ تصاویر

طولانی ترین ماه گرفتگی قرن شب گذشته رخ داد و تا پایان عمر دیگر نمی‌توان خسوفی به این مدت طولانی را تماشا کرد. این گرفت ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه پنجم مرداد با قرار گرفتن ماه در نیم سایه زمین شروع شد و در ساعت ۳ و ۵۸ دقیقه بامداد شنبه ششم مرداد ۹۷ به طور کامل پایان یافت.

به گزارش صاحب نیوز؛ طولانی ترین ماه گرفتگی قرن شب گذشته رخ داد و تا پایان عمر دیگر نمی‌توان خسوفی به این مدت طولانی را تماشا کرد. این گرفت ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه پنجم مرداد با قرار گرفتن ماه در نیم سایه زمین شروع شد و در ساعت 3 و 58 دقیقه بامداد شنبه ششم مرداد 97 به طور کامل پایان یافت.

انتهای پیام