جای خالی 9 نماینده استان اصفهان؛

کدام یک از نمایندگان به طرح سوال از رئیس جمهور رای دادند؟/ عکس نوشت

از تعدا ۱۹ نفر نماینده مجلس استان اصفهان تنها ۱۰ نفر به طرح سوال از رئیس جمهور رای مثبت دادند!

عکاس: روح الله شاه نظری

دریافت پوستر 

انتهای پیام