فرازی از دعای امام حسین در روز عرفه/ پوستر گرافیکی

خدایا مرا بى‏ نیازى در نفس و یقین در قلب و اخلاص در عمل و نور در چشم و بصیرت در دین عطا فرما و به اعضاء و جوارحم بهره‏ مند کن.

دریافت طرح

 

انتهای پیام