کسی که تو را گم کرده چه یافته؟/ پوستر گرافیکی

فرازی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام : خدایا ! کسی که تو را گم کرده چه یافته ؟ و چه گم کرده کسی که تو را یافته

دریافت طرح 

انتهای پیام /