فقط حیدر امیرالمومنین است؛

فرازهایی از خطبه مهم پیامبر (ص) در غدیر خم/ پوستر گرافیکی

فرازی از خطبه پیامبر(ص) در غدیر خم: هان مردمان! علی را برتر دانید که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است؛ تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند و روزی شان فرود آید.

عکاس: روح الله شاه نظری

جهت دریافت طرح ها بر روی عکس ها کلیک کنید.

انتهای پیام