رئیسعلی دلواری، نماد مبارزه با استعمار انگلیس

متجاوزان انگلیسی در بحبوحه جنگ جهانی اول به بنادر جنوب ایران لشکرکشی کردند، اما دلاور دلوار به فتوای علمای بزرگ و پشتوانه دلیران تنگستان، ساحل خلیج فارس را به کابوسی برای انگلیسی‌ها تبدیل کرد.

» دریافت فایل

انتهای پیام/