وی تاکید کرد: قنات شورچه از سال گذشته با مشکل کاهش حجم آب خروجی مواجه شده بود به طوری که کشاورزی در این روستا در حال نابودی بود که با رویکردی که بسیج سازندگی در خصوص کمک به توسعه و آبادانی روستاها دارد با درخواست مردم محل و به کمک قرارگاه محرومیت زدایی سپاه وارد بحث پینه برداری و لایروبی این قنات شد و با همکاری مردم و جهادگران توانست بحث پینه برداری و لایروبی این قنات را در اواخر سال گذشته به سرانجام برساند.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه برخوار ادامه داد: امسال سطح زیر کشت اکثر کشاورزان این روستا نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر شده است و در حال حاضر نیز بسیج سازندگی با رویکرد آموزشی و اصلاح وضع موجود در روستا حضور دارد.

وی افزود: خوشبختانه اکنون نیز جهاد کشاورزی شهرستان برخوار در خصوص بحث اجرای فاز جدیدی از این طرح ورود پیدا کرده که امید است با اقدامات انجام شده و برنامه ریزی و همت مضاعف و استفاده بهینه از آب و استفاده از روش های نوین آبیاری اقدام موثرتری در خصوص پویا ترشدن وضع کشاورزی این روستا انجام شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه برخوار، خاطرنشان کرد: انتظار می رود با پیگیری های مردم محل و حمایت های دستگاه های شهرستانی گام موثری نیز در خصوص بازگشت ساکنان روستا و توسعه و پویایی آن برداشته شود.

انتهای پیام