با حضور وزیر کشاورزی:

شهرک گلخانه ای خمینی شهر به بهره برداری رسید

شهرک گلخانه ای شهرستان خمینی شهر در مساحت ۱۷ هکتار با حضور محمود حجتی وزیر کشاورزی در خمینی شهر افتتاح و به بهره برداری رسید.

عکاس: محمد سلیمی

به گزارش صاحب نیوز؛ شهرک گلخانه ای شهرستان خمینی شهر در مساحت 17 هکتار مشتمل بر 15 گلخانه با اعتبار 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبار بخش خصوصی و 3 میلیارد ریال تسهیلات بانکی با حضور محمود حجتی وزیر کشاورزی در محله قرطمان خمینی شهر، افتتاح و به بهره برداری رسید.

همچنین از بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان شهر درچه بازدید شد.