شمر زمانه ات را بشناس؛

بهانه تحریم یا بهانه تسلیم ؟!/ پوستر گرافیکی

کسانی که در دلهایشان بیماری است می‌بینی که در دوستی بـا دشمنان ،بـر یکدیگر پیـشی می‌گیرند، و می‌گویند:می‌ترسیـم حـادثه‌ای بـرای مـا اتفـاق بیفـتد و نیـاز به کمـک آنها داشته باشیم! ســوره مـائــده آیه ۲۵:

عکاس: روح الله شاه نظری

دریافت پوستر 

انتهای پیام /