کارتن خوابی
۰۹:۲۲ - دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۷

مدیر گرمخانه پایان کارتن خوابی امید:

گرمخانه امید، تنها گرمخانه فعال شهر اصفهان/ شهرداری کمک مناسبی به گرمخانه امید نکرده است

مدیر گرمخانه پایان کارتن خوابی امید گفت: شهرداری ها اصلی ترین نهاد کمک کننده به گرمخانه ها هستند که باید هزینه های آن را تأمین کنند اما تاکنون اقدام مناسبی انجام نشده است.

محسن انصاری در گفت و گو با صاحب نیوز با بیان اینکه بیش از دو سال است که گرمخانه پایان کارتن خوابی امید به صورت شبانه روزی به افراد خدمت رسانی می کند، اظهار کرد: البته پیش از این نیز به صورت هفتگی بین معتادان متهجر و کارتن خواب ها غذا توزیع  می شد.

وی ادامه داد: این گرمخانه تنها گرمخانه اصفهان بوده و متاسفانه هیچ ارگانی در این چند سال کمکی به این مجموعه نکرده است.

مدیر گرمخانه پایان کارتن خوابی امید گفت: این مجموعه تعاملات کوتاهی با نیروی انتظامی و شهرداری اصفهان داشته است و در حال حاضر حدود 100 نفر دراین مجموعه شب را روز به روز می رسانند که البته اگر تعامل این دو نهاد بیشتر شود تعداد افراد کارتن خواب در این مجموعه به 400 نفر نیز می رسد.

وی افزود: اصلی ترین نهاد کمک  کننده به گرمخانه ها شهرداری ها هستند که باید هزینه های آن را تأمین کنند اما تاکنون اقدام مناسبی انجام نشده است ولی با وجود مسائل اقتصادی هنوز کمک های مردمی و خیریه پابرجاست و کمتر نشده است.

انصاری خاطرنشان کرد: آموزش و توانمندی، درمان، اسکان و اطعام 24 ساعته به کارتن خوابان از جمله خدمات گرمخانه کارتن خوابی امید است.

انتهای پبام /