رژیم آمریکا رو به زوال است؛

تروریست واقعی کیست؟/ پوستر گرافیکی

رهبر معظم انقلاب : (آمریکایی ها) در رفتارهای خودشان، از همه‌ی شیوه‌های کثیف استفاده می کنند و بهره میگیرند؛ از ترور استفاده میکنند، سازمانهای تروریست به وجود می‌آورند، شرکتهای تروریستی استخدام میکنند – که اینها چیزهای واضح امروز دنیاست .

عکاس: روح الله شاه نظری

دریافت پوستر 

 

انتهای پیام /