در مراسمی باشکوه:

پیکر شهید امنیت محمد رفیعی بر روی دست اصفهانی ها تشییع شد/ تصاویر

پیکر مطهر ستوان یکم محمد رفیعی فردا پس از اقامه نماز عبادی، سیاسی جمعه اصفهان بر روی دست مردم اصفهان تشییع شد.

عکاس: محمدرضا باقری

انتهاتی پیام/