روزکتاب،کتابخوانی و کتابدار گرامی باد؛

پدر و مادر بچه ها را با کتاب مانوس کنند/ پوستر گرافیکی

مقام معظم رهبری: باید پدرها و مادرها، بچه‌ها را از اوّل با کتاب محشور و مأنوس کنند. حتّی بچه‌های کوچک باید با کتاب اُنس پیدا کنند. باید خریدِ کتاب، یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود.

عکاس: محسن ابوطالبیان

انتهای پیام /