سالروز حماسه 25 آبان مردم اصفهان؛

۱۳۶۱/۸/۲۵؛ روزی که در تاریخ ماندگار شد/ پوستر گرافیکی

تشییع ۳۷۰ شهید در ۲۵ آبـان ۱۳۶۱ برای همیـشه در تقویم حمـاسه و ایثار اصفهان ماندگار شد.

عکاس: روح الله شاه نظری

دریافت پوستر 

 

انتهای پیام/