نتایج جنگ چهارساله یمن/ پوستر گرافیکی

گوشه ای از نتایج جنگ عربستان سعودی علیه یمن که نتایج آن هرگز از بین نمیرود.

دریافت پوستر 

 

انتهای پیام/