هفته بسیج گرامی باد؛

بسیج محور هم افزایی اقشار مختلف مردم/ پوستر گرافیکی

مقام معظم رهبری: در بسیج هم افزایی لازم است، یعنی بایستی قشرهای مختلف مردم در بسیج حضور داشته باشند؛ همین بسیج اقشار، دانش آموز، دانشجو، کارگر، استاد دانشگاه، کاسب، حقوق دان و… همه باید باشند.

عکاس: محسن ابوطالبیان

 

دریافت پوستر 

انتهای پیام/