با حضور معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور برگزار شد:

همایش الگوی سوم زن از دیدگاه مقام معظم رهبری/ تصاویر

همایش الگوی سوم زن از دیدگاه مقام معظم رهبری با حضور معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور و بانوان اصفهانی در حسینیه شهدای بسیج برگزار شد.

عکاس: محمدرضا باقری

انتهای پیام/