ابونرابی2-1
۰۶:۵۵ - چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

نظر نماینده نجف آباد در مورد کانال مالی جدید اروپا؛

ابوترابی از یک بی عقلی در جنگ اقتصادی می گوید

نماینده نجف آباد و تیران گفت: اکنون هم جنگ جنگ اقتصادی است؛ جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی بوده و کاملا بی عقلی است که ما تمام اقداماتی را که برای دور زدن تحریم انجام می دهیم شفاف به دشمن بیان کنیم.

ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز اظهار کرد: کانال مالی اروپا هیچ خاصیتی ندارد و نباید وقت صرف این موضوع کرد.

نماینده نجف آباد و تیران با بیان اینکه عمده مشکلات ریشه داخلی دارد، تصریح کرد: باید فکری برای حل مشکلات کرده و وقت و انرژی خود را صرف حل مشکلات که عمده آن ها هم داخلی است متمرکز کنیم.

وی افزود: باید دقت داشته باشیم هیچ وقت در یک جنگ نظامی فرمانده برای دشمن تمام نقشه‌های خود را بیان نمی کند و تمام کارهایی که قرار است در جنگ انجام دهد شفاف بیان نمی کند.

ابوترابی گفت: اکنون هم جنگ جنگ اقتصادی است؛ جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی بوده و کاملا بی عقلی است که ما تمام اقداماتی را که برای دور زدن تحریم انجام می دهیم شفاف به دشمن بیان کنیم.

ابوالفضل ابوترابی خاطرنشان کرد: FATF یک دام است که ما باید مواظب باشیم در این دام قرار نگیریم و کانال مالی اروپا ما را به سمت این دام خطرناک هل می‌دهد.

انتهای پیام/