نظراتی که تغییر کردند؛

دانشجوها شوکه شدند!/ فیلم

دانشجویان پس از دیدن این آمار عجیب و غریب همگی شوکه شدند.

عکاس: