نگاهی بر وقایع ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران؛

بعثت انقلاب/ فیلم

کلیپ «بعثت انقلاب» نگاهی گذرا بر وقایع ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران می اندازد.

عکاس: