صفحه اصلی » سیاسی » گام دوم انقلاب، دریچه ای به راه ورود به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

گام دوم انقلاب، دریچه ای به راه ورود به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

مبحثی که رهبر انقلاب در مقدمه بیانیه گام دوم دارند و ویژگی های انقلاب اسلامی را مطرح می کنند و سپس وارد برکات انقلاب می شوند برای این است که نگاه واقع بینانه و کلی به حقایق انقلاب پیدا کنیم.

تاریخ انتشار: ۱۳:۲۷ - چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۸

صاحب نیوز/ حجت الاسلام صالح سهیلی اصفهانی؛ در سال 1353 از 28 جلسه سخنرانی های رهبر انقلاب در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مشهد، کتابی تحت عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن جمع آوری و پدید آمد. از آنجایی که فرمایشات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، دقیقاً مبتنی بر همان مبانی است، از این رو در این سخنرانی ها نیز با نگاه به همان مبانی سعی شده است تا با تبیین تطبیقی و مقایسه ای از «بیانیه گام دوم انقلاب» نسبت به کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» نگاهی جدید به اندیشه حکومت اسلامی و آشنایی با مبانی اسلام اجتماعی ارائه گردد.

* ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران بیانیه بسیار مهمی است، رهبر انقلاب در سالروز ورود انقلاب اسلامی به دهه سوم نیز یک پیام دادند، امّا ملاک اصلی تفاوت بیان رهبرانقلاب در ورود به دهه سوم با این بیانیه این است که دهه سوم را ما در کنار دهه اول و دوم به عنوان مقدمه گام دوم به حساب آوریم.

اهمیت آن بیانیه در زمان خود محفوظ است، اما نسبت به این بیانیه اخیر در درجه دوم قرار دارد و این بیانیه ارزش بالاتری دارد و باید به آن توجه ویژه شود، کما این که اینجا نیز به عنوان گام دوم یاد شده است، یعنی کل چهل سال از اول انقلاب تاکنون ما گام اول را جلو آمده ایم و اکنون می خواهیم وارد گام دوم شویم و برای این که بتوانیم ببینیم در گام دوم چه نیازهایی داریم و باید به دنبال چه چیز گشته و چه می خواهیم و تکلیف ما چیست، باید یک نگاه به گذشته داشته باشیم.

مبحثی که رهبر انقلاب در مقدمه بیانیه گام دوم دارند و ویژگی های انقلاب اسلامی را مطرح می کنند و سپس وارد برکات انقلاب می شوند برای این است که نگاه واقع بینانه و کلی به حقایق انقلاب پیدا کنیم. رهبر انقلاب با این بحث بیانیه را آغاز می کنند که انقلاب اسلامی اولا با ورود به چهلمین سال پیروزی، وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی می شود.

در جلسات اول کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی نیز این مطلب را داشتیم، که گفته شد رهبر انقلاب برای تمدن سازی و ایجاد حکومت اسلامی چهار مقدمه برای رسیدن به حکومت اسلامی مطرح کرده اند. مقدمه اول انقلاب اسلامی، یعنی حلقه اول از زنجیره تمدن و حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی است. حلقه دوم از این زنجیره نظام اسلامی است، حلقه سوم دولت اسلامی و حلقه چهارم جامعه اسلامی و نتیجه اینها حکومت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است.

در حقیقت تمدن اسلامی نیز مقدمه حکومت حضرت مهدی(ارواحناه فداه) است. گام اول ایجاد، انسجام بخشی و ثبات بخشی به دو حلقه اول یعنی انقلاب و نظام اسلامی است.

* تغییر رویکرد و اهداف استراتژیک دشمن در قبال انقلاب اسلامی

پس از این که انقلاب و نظام ایجاد شد، نظام خود ساختاری دارد، اما اکنون درمورد کارآمدی یا ناکارآمدی آن صحبت نمی کنیم. وقتی به مجموع حرکت انقلاب اسلامی از اول تا کنون نگاه می کنیم، می بینیم این حرکت به حدی از ثبات رسیده است که دشمن اهداف استراتژیک خود را نسبت به آن تغییر داده است.

در روزهای اول هدف نظام سلطه از بین بردن انقلاب اسلامی بود، هنوز شاید نظام به آن شکل جای خود را در کشور پیدا نکرده بود، انقلاب نوپا بود، هدف دشمن این بود تا به گونه ای این جریان را به نفع خود بازگرداند و این منطقه مهم و این مجموعه انسانی قدرتمند را در اختیار خود بگیرد، کمااین که در زمان رژیم پهلوی این کار را کرده بود.

در طول سال های مختلف استراتژی خود را تغییر داد و اکنون استراتژی دشمن این است که جلوی پیشرفت ایران را بگیرد، جلوی نفوذ ایران و تفکر انقلابی در دنیا را بگیرد، دشمن می داند که براندازی دیگر کار او نیست، می داند که نمی تواند با آن مقابله کند، می داند که حتی خیلی نیز نمی تواند تاثیر روی افکار داشته باشد و به دنبال این است که اجازه ندهد این انقلاب نفوذ بیشتری پیدا کند، همان گونه که این هدف را در دهه 60 نیز داشت و امروزحتی بالاتر از این، دشمن به اینجا رسیده است که در برابر انقلاب اسلامی هدفش حفظ بقای خود می باشد.

یعنی دقیقا جریان معکوس شده است، اگر یک نگاه کلی و دقیق نسبت به انقلاب اسلامی داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم، که پیش از این ما باید در برابر آمریکا، انگلیس و استکبار سعی می کردیم بقای خود را حفظ کنیم.

* پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید عالم

اما اکنون کار دشمن به جایی رسیده که نه تنها دیگر نمی تواند جلوی نفوذ و پیشرفت ما را سد کند، بلکه به دنبال حفظ بقای خود است و این همان چیزی است که رهبر انقلاب اشاره می کنند که پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید عالم است. کتابی را از رهبر انقلاب تحت عنوان «دوران جدید عالم» چاپ کرده اند و بخشی از فرمایشات رهبر انقلاب در این کتاب بیان می شود که چطور انقلاب اسلامی و پیروزی آن یک دوران جدید را ایجاد کرده است.

اکنون به تبیین آن اندیشه می رسیم، آن اندیشه ای که می تواند انقلاب را به جلو ببرد، آن اندیشه ای که می تواند در مقابل دشمن جبهه ای ایجاد کند که باعث شود دشمنی که خود را به عنوان قطب مهم حساب می کرد، کارش به جایی برسد که مجبور باشد برای حفظ بقای خود دست و پا بزند.

اندیشه ای می تواند دوران جدیدی را در عالم رقم بزند و فکر مردم را تحول دهد که اسلام را به معنای واقعی کلمه شناخته باشد و مفاهیم دینی را در پوسته فردی حفظ نکرده باشد و این مفاهیم را از معانی فردی صرف به حیطه اجتماع آورده و به مردم معرفی کند، کاری که ما در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی انجام می دادیم همین بود تا این مسئله را اثبات کنیم.

در طرح کلی دیدید چطور شما واژه رحمت، مغفرت، تقوا و توکل را که از اینها یک تصور فردی و عبادی داشتید، چگونه آن را در عرصه اجتماع پیاده کنید؟ و آنها را در قالب جامعه فهم کنید.

اسلامی که می تواند حکومتی تشکیل دهد که دشمن سرسخت نظام لیبرال دموکراسی غرب باشد، این اسلام فردی نیست، بلکه اسلامی است که تمام مفاهیم آن را می توانید در مباحث اجتماعی پیدا کنید و درک نمایید.

رهبر انقلاب می فرماید: «بدانید امروز تاریخ جهان تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است، دوران جدیدی در همه عالم دارد آغاز می شود، نشانه واضح و بارز این دوران عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه به وحی».

* تفکر توحیدی مبنای تشکیل حکومت و دولت اسلامی

در بحث توحید دراین کتاب به آن می رسیم و توحید را از یک واژه و یک دانش کلامی صرف خارج می کنیم و در حیطه اجتماعی و قیام و استقامت ترجمه می کنیم، در حیطه حکومت سازی، در حیطه تشکیل دولت، توحید را ترجمه می کنیم، چگونه با مبنای توحید می توانید حکومت تشکیل دهید، چگونه با مبنای فکری توحید می توانید نظام تشکیل داد، چگونه با مبنای فکری توحیدی می توانید ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تولید نمایید، این نکته بسیار حساسی است.

در ادامه رهبر انقلاب می فرمایند: “بشریت از مکاتب و ایدئولوژی های مادی عبور کرده است، امروز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال دموکراسی غرب جاذبه دارد، نه ناسیونالیسم های سکولار جاذبه دارند”، تمام این اندیشه ها و ایسم هایی که بعضا گفته شده دیگرهیچکدام از آنها جاذبه ندارد، این حرف ما نیست، بلکه حرف خودشان می باشد.

این فرمایش رهبر انقلاب برای سال 90 می باشد و می فرمایند دوران جدید در عالم در حال آغاز شدن است و هفت سال پیش فرمودند که دیگر اندیشه ها و مکاتب جاذبیتی ندارد و مردم دیگر به دنبال این امور نیستند بلکه به دنبال تفکر وحیانی و توحیدی می باشند، از فاصله گرفتن انسان از خدای متعال خسته شده اند، نه مردم ایران، بلکه مردم دنیا از فاصله گرفتن از خدا خسته شده اند، هر چقدر جاذبه و برد می توانست مکاتب فکری غربی داشته باشد، همین ایسم هایی که مانند فضله ریخته اند، هر چقدر می توانست برد و جاذبه داشته باشد در این دویست سیصد سال خود را نشان داده و دیگر بیش از این جاذبه ندارند.

اکنون تفکر بشریت به اینجا رسیده است که واقعا نیاز به اتصال به وحی و یک منبع قدرتمند دارد، ما آن را تعبیر به وحی و توحید می کنیم، آن منبع قدرتمند و لایزال معنوی که همه جا می تواند حاضر و ناظر و پشتیبان ما باشد خداوند متعال است، ما دنبال این هستیم و مردم نیز به دنبال این می باشند. امروز در میان امت اسلامی بیشترین جاذبه متعلق به اسلام است، به قرآن، به مکتب وحی، که خداوند متعال وعده داده است، که مکتب الهی و اسلام عزیز می تواند بشر را سعادتمند کند، این یک پدیده بسیار مبارک و بسیار پرمعنایی است.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد