صفحه اصلی » سیاسی » لزوم تلاش برای کم کردن فاصله بین بایدها و واقعیت ها انقلاب اسلامی/ کج فهم برخی افراد از عدالت در جمهوری اسلامی

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب/بخش دوم

لزوم تلاش برای کم کردن فاصله بین بایدها و واقعیت ها انقلاب اسلامی/ کج فهم برخی افراد از عدالت در جمهوری اسلامی

دفاع از نظریه نظام انقلابی، جمهوری اسلامی و فاصله بین بایدها و واقعیت ها، یکی دیگر از نکاتی است که رهبرانقلاب اشاره می کنند و همچنین به این مطلب اشاره دارند که “جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست”.

تاریخ انتشار: ۱۰:۱۷ - شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

صاحب نیوز/ مجموعه یادداشت هایی که در این منظر قرار خواهد گرفت، بر مبنای سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین صالح سهیلی اصفهانی در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با نگاه به مبانی تبیین شده در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن است که در جمع طلاب مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان ایراد گردیده است.
لذا از آنجایی که فرمایشات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، دقیقا مبتنی بر همان مبانی است، از این رو در این سخنرانی ها نیز با نگاه به همان مبانی سعی شده است تا با تبیینی تطبیقی و مقایسه ای از “بیانیه گام دوم انقلاب” نسبت به “کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” نگاهی جدید به اندیشه حکومت اسلامی و آشنایی با مبانی اسلام اجتماعی ارائه گردد.

***
در بخش اول این یادداشت (اینجا بخوانید) پیرامون تغییر رویکرد و اهداف استراتژیک دشمن در قبال انقلاب اسلامی طی چند سال اخیر صحبت شد و این که اکنون کار دشمن به جایی رسیده که نه تنها دیگر نمی تواند جلوی نفوذ و پیشرفت ما را سد کند، بلکه به دنبال حفظ بقای خود است و این همان چیزی است که رهبر انقلاب اشاره می کنند که پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید عالم است، هم چنین به این مسئله نیز پرداخته شد که تفکر توحیدی زیربنا و مبنای تشکیل حکومت و دولت اسلامی است.

شاهد عینی این مطلبی که بیان شد همین خیزشی است که بین جوانان ایجاد شده و واقعا تشنگی خود را نسبت به مفاهیم بلند و کاربردی اسلام نشان می دهند.
لذا می بینید اکنون خطاب بیانات رهبر انقلاب دیگر به مسؤولان به آن معنای راهبردی نیست، بلکه به مسؤولان تذکر داده و یا توصیه می کنند، اما به جوانان راهبرد نشان می دهند یعنی نقشه راه را برای جوانان دارند ترسیم می کنند.

دوران امام خمینی (ره) نام دیگر شروع عصر جدید در عالم
“پس پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدیدی در عالم است، البته تعبیر دیگری هم رهبراتقلاب در مورد این عصر دارند فرمودند: «دوران ما، دوران امام خمینی(ره) است»، که ایشان در جای دیگری نیز در این باره می فرمایند: ” دوران امام خمینی (ره) نام دیگر شروع عصر جدید در جهان است”.
خصوصیات دوران امام خمینی(ره) گسترش باورهای مذهبی، معنا بخشیدن به ارزش انسان ها و حضور مؤثر توده های میلیونی مردم، آزادی از سلطه و تصرف قدرت های بزرگ، اینها را می توانیم در دوران امام خمینی(ره) مشاهده می کنیم.

ما وارد چنین عصری شده ایم، عصری که یک دوران جدید و انقلاب جدیدی را در عالم ایجاد کرده و شعار های جهانی فطری همیشه زنده انقلاب اسلامی از ویژگی های این انقلاب است، ما دیگر این شعارها را تنها در ایران نمی بینیم، بلکه در سراسر دنیا می بینیم.

دفاع از نظریه نظام انقلابی، جمهوری اسلامی و فاصله بین بایدها و واقعیت ها، یکی دیگر از نکاتی است که رهبرانقلاب اشاره می کنند و همچنین به این مطلب اشاره دارند که “جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست”.

فکر نکنید جمهوری اسلامی چون بر مبنای یک دین می باشد تحجر دارد، یعنی وابستگی فکری به یک سری سنت ها دارد و حاضر نیست دست از هیچ چیز بردارد، بلکه این گونه نیست.

رهبر انقلاب می فرمایند: «به اصول خود به شدت پایبند است و به مرزهای خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است، با خطوط اصلی خود هرگز بی مبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند»، که این نکته را در آگاهانه بودن ایمان در طرح کلی اندیشه اسلامی اشاره کرده ایم، که ایمان باید آگاهانه باشد و گفتیم از هرگونه تعصب بی جا و تقلید در اعتقاد دور باشد و این به معنای سلامت از تحجر است.

کج فهم برخی افراد از عدالت در انقلاب اسلامی
اما این فاصله بین بایدها و واقعیت ها طی شدنی است، ما انقلاب کردیم و برای آرمان ها بسیار شعار دادیم، شعارهایی مانند آزادی، عدالت، پیشرفت اسلام، گسترش علم و دانش، هم چنان که در فرمایشات امام خمینی (ره) هم دیده می شود که می فرمودند: «ما به دنبال عدالت هستیم، ما به دنبال برداشتن زور از سر مستضعفان هستیم، ما به دنبال از بین بردن استکبار و استبداد در دنیا هستیم».

این ها بایدهای ما بود، آیا همه آنها محقق شده و آیا واقعیت هایی که اکنون وجود دارد نشان دهنده آن است که عدالت در دنیا برقرار شده؟
آیا نبودِعدالت، نشان دهنده این است که آرمان های ما غلط بوده، ایده هایمان اشتباه بوده؟ یا برعکس به آن میزانی که لازم بوده برای رسیدن به این ایده ها حرکت و اقدام نکرده ایم، یا اصلا آن ایده ها را درست نفهمیدیم، مانند برخی که در ابتدای انقلاب منظور امام (ره) را وقتی می فرمودند عدالت، از آن رایگان شدن آب و برق و گاز را می فهمیدند.

این را امام (ره) نگفته بود، بلکه سخنگوی دولت بازرگان گفته بود و این سخن کسی بود که تفکر سوسیالیستی داشت، تفکر کمونیستی داشت، در تفکر کمونیستی از عدالت این را می فهمند، در حالی که ما در اسلام از عدالت مفهوم بلندتری را دریافت می کنیم ولی آن فردی که ذهن و دانش وی با تفکر کمونیستی و سوسیالیستی بسته شده از عدالت همین مقدار می فهمد.

بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی عده ای از این حرف سوء استفاده می کنند، در حالی که حرف امام(ره) این نبود و حتی یک بار نفرمودند که آب، برق و گاز مردم رایگان شود، اصلا چه معنایی دارد، امام(ره) با آن همه افکار بلند و منطقی هیچ گاه چنین کلامی را به زبان نمی آورد و فهم انسان تا چه حد می تواند ضعیف باشد که این معنا را از مفهوم عدالت دریابد.

• فاصله گیری از تفکر انقلابی مساوی با ضرر
ما درست به دنبال آن تفکر نرفتیم و اکنون نیز بعد از 40 سال هر مسؤولی که آن تفکر انقلابی واقعی را با این ویژگی ها نداشته باشد کشور را دچار مشکل می کند، پس اگر بین بایدها و واقعیت ها فاصله می بینیم، این به معنای اشتباه بودن بایدها و آرمان های ابتدای انقلاب نیست به معنای حرکت نکردن به سمت این بایدها و رسیدن به واقعیت های حقیقی است، به معنای این است که ما حرکت نکرده ایم، ما درست اقدام نکرده ایم.

آنهایی که مسؤولیت داشتند و مردمی که باید به عنوان ناظر می بودند کامل عمل نکردند، هر مقدار درست حرکت کردیم و آن ایمان و باورخود را با باوردینی اسلام تطبیق دادیم پیشرفت کردیم و هر جا کوتاهی کردیم، ضرر آن را دیدیم.

انقلاب اسلامی آمده است حرکت مردم برای بندگی خدا را تسهیل نماید، اتفاقا انقلاب اسلامی آمده است که مردم را به بهشت ببرد، نیامده است که مردم را به جهنم ببرد.

ما نیامده ایم که کسی را به زور به بهشت ببریم، اما در عین حال نیز قرارنیست که زمینه جهنمی شدن افراد را هم فراهم کنیم.
اگر می بینیم فاصله طبقاتی وجود دارد برای این است که مفهوم عدالت را درست نفهمیده ایم، برای این است که برای رسیدن به آن عدالت عمل نکرده ایم.

با این فرمایش هبر انقلاب جوانان نسل سوم و چهارم می فهمند که موضوع چیست و این از برکات این بیانیه است و باید حفظ شود.
لذا رهبر انقلاب می فرماید: «انقلاب و نظام اسلامی از نقطه صفر  شروع شده» ،یعنی یک وقت فکر نکنید این انقلاب اسلامی سابقه ای داشته و یا تجربه ای از قبل داشته و یا یک مدلی از حکومت از قبل داشته، اصلا هیچ مدلی وجود نداشته است.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد