ناصر معینی افزود: پس از حدود پنج ماه پیگیری های شهردار، اعضای شورای شهر و اکبر کمالی مسئول امور اداری شهرداری دولت آباد، درجه شهرداری دولت آباد به هشت ارتقا یافت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان روند این ارتقاء پیگیری های حاجی نماینده مردم برخوار در مجلس نیز مزید بر علت بود که از زحمات همه دست اندرکاران این امر مهم نهایت سپاس و امتنان را داریم.

معینی با اشاره به این که این ارتقای درجه، بعد از گذشت ۱۵ سال انجام شد، هدف از این اقدام را برآورده شدن خواسته های مردم دولت آباد دانست و گفت: شهرداری با یک درجه ارتقاء زمینه‌ی مناسبی را برای پیشرفت و توسعه شهری دولت آباد به دست آورده است.

وی ارتقای درجه شهرداری دولت آباد را پدیده‌ای مبارک برای شهر، شهروندان و مجموعه شهرداری دانست و اظهار کرد: عدم ارتقای درجه شهرداری موجب شده بود که میزان اعتبارات متعلقه به این شهر کمتر از ظرفیت و پتانسیل موجود اختصاص یابد و باعث تضییع حقوق به حق شهروندان شود.

عضو‌ شورای شهر دولت آباد اضافه کرد: با ارتقای نمودار سازمانی جدید شهرداری بر اساس درجه هشت ، شهر و شهروندان شاهد ارایه خدمات مطلوب تر عمرانی و شهری از سوی شهرداری خواهند بود.

ناصر معینی افزود : تعیین درجه شهرداری دولت آباد و ارتقای آن‌ بر مبنای ضوابط و سه مولفه مهم درآمد مستمر و خالص شهرداری، جمعیت شهر و موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری بوده است.

وی  در خصوص جزئیات درجه شهرداری گفت :یکی از مهم ترین کمک های مالی، عدم توسعه ساختار تشکیلاتی، کمبود تجهیزات و ماشین آلات و عدم دسترسی به شرایط مناسب مالی، عدم ارتقاء درجه شهرداری بوده و با پیگیری های انجام شده  این امر محقق شده است.

معینی یادآور شد: هر چه درجه شهرداری یک شهر بالاتر باشد از بودجه‌ی بیشتری برخوردار خواهد بود و امکان اجرای طرح های عمرانی فراهم تر خواهد شد.

انتهای پیام /