صاحب نیوز

1000

18 ساله ها مشمولان خدمت وظیفه عمومی هستند

معاون وظیفه عمومی پلیس استان گفت : برابر ماده 2 قانون وظيفه عمومي، کليه افراد ذکور تابع دولت جمهوري اسلامي ايران که به سن 18 مي رسند در شمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار گرفته و مي بايست وضعيت خدمت وظيفه عمومي خود را روشن کنند

کدخبر: 963424
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ @ ۱۶:۰۵


سرهنگ مهردادپناه پوريان در گفتگو با صاحب نیوز اظهار داشت: افراد مشمول چنانچه در مهلت هاي تعيين شده از سوي سازمان وظيفه عمومي نسبت به معرفي خود جهت اعزام به خدمت سربازي اقدام لازم را انجام ندهند، وارد پروسه غيبت شده و به عنوان مشمول غايب محسوب خواهند شد.

وی افزود: کليه افراد ذکور تابع دولت جمهوري اسلامي ايران که به سن 18 مي رسند در شمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار گرفته و مي بايست وضعيت خدمت وظيفه عمومي خود را روشن کنند.

این مقام انتظامی بیان داشت:مشمولان در وضعيت هاي اعلامي ذيل مشمول غايب محسوب شده و براي آنان اضافه خدمت سنواتي بر اساس مدت غيبت منظور خواهد شد.

مشمولاني که در مهلت هاي تعيين شده از سوي سازمان, خود را جهت رسيدگي يا اعزام بخدمت معرفي نکرده باشند.

دانش آموزان, دانشجويان و طلاب داخل و خارج از کشور که حداکثر پس از يک سال از تاريخ ترک, انصراف, اخراج, و يا فراغت از تحصيل خود را معرفي نکرده باشند.

کساني که قبل از سن مشموليت ترک تحصيل, انصراف از تحصيل, اخراج و يا فارغ التحصيل شده و حداکثر تا 6 ماه پس از ورود به 18 سال تمام خود را معرفي نکرده باشند.

مشموليني که در تاريخ هاي تعيين شده براي اعزام بخدمت حضور نيابند.

مشمولاني که داراي برگ معافيت موقت بوده و ظرف مدت يک ماه پس از اتمام معافيت موقت براي ادامه روند رسيدگي خود را به وظيفه عمومي رسيدگي کننده معرفي نکنند.

متعهدين خدمت در دستگاه هاي غير نظامي مشمول قانون و همچنين کارکنان پايور و پيماني نيروهاي مسلح موضوع مواد 13 و 14 و 15 قانون که حداکثر تا 6 ماه پس از رهايي از خدمت خود را جهت رسيدگي معرفي نکرده باشند.

اتباع خارجي که پس از تحصيل تابعيت ايراني, حداکثر تا 6 ماه از تاريخ اخذ تابعيت خود را معرفي نکرده باشند.

مشمولاني که فاقد شناسنامه بوده و حداکثر تا 6 ماه پس از صدور شناسنامه خود را معرفي نکرده باشند.

مشمولاني که بدون غيبت اوليه محکوم به زندان شده و حداکثر تا 6 ماه پس از آزادي از زندان خود را معرفي نکرده باشند.

مشمولاني كه در مقاطع مختلف تحصيلي بيش از سقف مجاز ادامه تحصيل داده باشند.

مشمولاني كه بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصيل داده و تحصيل آنان تا بعد از موعد قانوني اعزام ادامه داشته باشد.

مشمولان ديپلم و پيش دانشگاهي حضوري در صورتيكه در مهلت هاي قانوني( كه بر اساس تاريخ تولد و زمان اخذ مدرك تحصيلي آنان تعيين گرديده است)، مدارك خود را براي معرفي ارسال ننمايند.

معاون وظیفه عمومی پلیس اصفهان ادامه داد: مشمولاني كه در مهلت قانوني درخواست معافيت پزشكي و يا كفالت داده و در مراحل رسيدگي پزشكي و كفالت قرار گرفته‌اند و ليكن از روي عمد و يا بدليل قصور در پيگيري پرونده و عدم حضور در جلسات شوراي پزشكي و هيئت كفالت، باعث طولاني شدن مراحل رسيدگي شده اند ، چنانچه راي شوراي پزشكي يا هيئت رسيدگي كفالت، به سرباز بودن آنان صادر شود ، در اينصورت در حكم مشمولان غايب بوده و براي آنها برگ اعزام با غيبت صادر خواهد شد.