نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علت مشکلات تامین آب در استان اصفهان این است که زمان تاسیس تصفیه خانه باباشیخ علی جمعیت اصفهان از دو میلیون تجاوز نمی کرد و این منبع برای تامین آب این جمعیت در نظر گرفته شد؛ با رشد مثبت جمعیت در طول چند دهه اخیر، هیچ تصمیمی برای ایجاد یک منبع آبی جدید گرفته نشد و در حقیقت افزایش جمعیت اقدام برای افزایش میزان منابع آبی اصفهان را به دنبال نداشت.

وی با بیان اینکه استان اصفهان اکنون بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد، تصریح کرد: تصفیه خانه باباشیخ علی برای تامین آب مردم اصفهان پاسخگو نیست؛ سامانه دوم باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود تا بتوانیم از آن در کنار تصفیه خانه بابا شیخ علی کمک بگیریم.

سالک افزود: تذکراتی در همین موضوع به وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه دادیم؛ از طرفی باید برای سامانه دوم آبی اصفهان در بودجه دولت ردیفی قرار بدهیم که سازمان برنامه بودجه به تازگی پذیرفت با بررسی مدارک ماده ۲۳ ردیف بودجه ای برای این سامانه اختصاص دهد.

انتهای پیام/