علی فتاحی ادامه داد: در صورت نبود امنیت در یک منطقه سرمایه گزاری از آن منطقه رخت برمی بندند.

وی در ادامه نقش نیروی انتظامی در امنیت منطقه و کشور را بسیار حیاتی است و افزود: نقش سایر نیروهای مسلح و نهادهای اداری و تعامل سایر دستگاه های نیروی انتظامی بسیار مهم است.

انتهای پیام /