صفحه اصلی » سیاسی » اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در استان اصفهان اعلام شد+ جزئیات

اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در استان اصفهان اعلام شد+ جزئیات

اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط فرمانداری‌های استان اصفهان اعلام شد.

تاریخ انتشار: ۰۷:۳۳ - جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

به گزارش صاحب نیوز؛ اسامی نامزدهای  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های استان اصفهان به شرح زیر است:

اصفهان
1- سیدمحمد على آبدار اصفهانى فرزند سید جلال کد نامزد 1124
2- فریبا ابوطالبى جوزدانى فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد 1128
3 – مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد 1142
4 – نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد 1148
5 – محمد آذربایجانى فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد 1151
6 – مرتضى استکى فرزند علی کد نامزد 1154
7 – محمدرضا اسماعیلى فرزند احمد کد نامزد 1158
8 – مرتضى اشرفى فرزند احمد کد نامزد 1159
9 – بدری آقاجانى فشارکى فرزند اصغر کد نامزد 1169
10 – محمودرضا آقاخالوئى فرزند اسماعیل کد نامزد 1172
11 – امید اقبالى فرزند محمود کد نامزد 1174
12 – رحمان آماده جونقانى فرزند طهماسب کد نامزد 1181
13 –  محمد امامى کوپائى فرزند حسین کد نامزد 1184
14 – علیرضا امامى میبدی فرزند رسول کد نامزد 1185
15 – مجتبى امینى اسفیدواجانى فرزند مرتضی کد نامزد 1195
16 – جلال امینى فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد 1196
17 – على انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد 1198
18 – حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد 1215
19 – مهدی بابائى باغبادرانى فرزند محمدعلی کد نامزد 1216
20 – منصور باقرصاد رنانى فرزند حسن کد نامزد 1221
21 – حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد 1224
22 – امیرحسین بانکى پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکى کد نامزد 1229
23 – رسول بخشى دستجردی فرزند رضا کد نامزد 1244
24 – محمدرضا بکرانى بالانى فرزند حسن مشهور به بالانى کد نامزد 1248
25 – ابوالحسن بهرام پوری فرزند على مشهور به بهرامپور کد نامزد 1254
26 – حسین بهرامى فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد 1255
27 – امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد 1271
28 – ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد 1278
29 – رسول ترکش اصفهانى فرزند جواد کد نامزد 1284
30 – حسین ترکى افارانى فرزند شعبانعلی کد نامزد 1286
31 – حبیب اله جان نثاری لادانى فرزند حسن کد نامزد 1294
32 – شهریار جبل عاملى فرزند علی کد نامزد 1295
33 – مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد 1419
34 – زهرا حاتمى فرزند على اکبر کد نامزد 1424
35 – احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد 1445
36 – امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد 1448
37 –  علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد 1466
38 – جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد 1468
39 – على اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد 1481
40 – حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد 1482
41 – ناصر دهقانى پوده فرزند نورالله کد نامزد 1486
42 – صدیقه ربیعى فرزند قاسم کد نامزد 1496
43 – امیرحسین ربیعى طرئى فرزند على اکبر کد نامزد 1497
44 – غلامرضا رحیمى طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد 1514
45 – محمدتقى رفیعى فرزند مرحوم اکبر کد نامزد 1524
46 – علیرضا ریاحى فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1545
47 – علیرضا زمانى فرزند جانقلى کد نامزد 1549
48 – علیرضا زمانى فرزند حسین کد نامزد 1551
49 – مصطفى زمانى فرزند عبدالحسین کد نامزد 1552
50 – امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد 1554
51 –  علیرضا ساکیانى فرزند ابوالحسن کد نامزد 1561
52 – مجتبى ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد 1568
53 –  سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضى مشهور به سجادی کد نامزد 1569
54 –  نصرالله سخاوتى لادانى فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتى کد نامزد 1572
55 – رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد 1582
56 – زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد 1585
57 –  سیدعلیرضا سمائى فرزند سیدمحمود کد نامزد 1586
58 –  الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد 1594
59 –  ماشاءاله شاه نوش فروشانى فرزند عبدالرسول کد نامزد 1598
60 –  عباس شریبى فرزند حسن کد نامزد 1612
61 –  احسان شریعتى فرانى فرزند حسنعلی کد نامزد 1614
62 –  احمد شریعتى کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد 1615
63 –  على شریفى فرزند حمزه کد نامزد 1617
64 – نرگس خاتون شریفى بوگری فرزند کیومرث کد نامزد 1621
65 – مجید شریفى قورتانى فرزند مسیب کد نامزد 1624
66 – احمدرضا شفیعى فرزند حبیب اله کد نامزد 1625
67 –  محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد 1628
68 –  محمدعلى شمس فرزند حسین کد نامزد 1629
69 – على شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد 1644
70 –  زهرا شیخى مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد 1646
71 – رضا شیرانى بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد 1647
72 – غلامحسین صادقیان رنانى فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد 1662
73 – نعمت اله صفاهانى عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد 1665
74 – هاشم صفائى فرزند کریم مشهور به دکتر صفائى کد نامزد 1668
75 – محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد 1674
76 – محمد ضیائى فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد 1677
77 – سیدحمیدرضا طالقانى اصفهانى فرزند سیدحسن کد نامزد 1681
78 – مهدی طغیانى فرزند مرتضی کد نامزد 1686
79 – علیرضا طغیانى خوراسگانى فرزند حسین کد نامزد 1687
80 – وحید عباسى فرزند مرتضی کد نامزد 1698
81 – روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد 1711
82 – محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد 1714
83 – مهدی غلامى فرزند رمضانعلی کد نامزد 1725
84 – محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد 1742
85 – سیدمصطفى فتحى شیرازانى فرزند سیدمهدی کد نامزد 1744
86 – محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد 1752
87 – مهدی قاسمى على آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمى کد نامزد 1759
88 –  ابوالفضل قربانى فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد 1765
89 – رحمت اله قنبری شیخ شبانى فرزند اسدالله کد نامزد 1768
90 – محمدمهدی کاظمى فرزند قربانعلی کد نامزد 1774
91 – سیده سمیه کاظمى شیخ شبانى فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد 1775
92 – حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد 1776
93 – علیرضا کرباس چى فرزند محمد کد نامزد 1779
94 – مصطفى کشانى فرزند حسن کد نامزد 1787
95 – اکبر کشکولى فرزند اصغر کد نامزد 1788
96 – علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد 1791
97 – علیرضا کوچکى ایده فرزند برزو کد نامزد 1792
98 – نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد 1797
99 – مرتضى گلشنى منش فرزند حسن کد نامزد 1798
100- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد 1799
101 – محسن محمدمیرزائى بافران فرزند محمد کد نامزد 1821
102 – بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد 1822
103 – خدایار مختاری کرچگانى فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری – دکترخدایار کد نامزد 1842
104 – حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد 1851
105 – عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد 1854
106 – رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد 1856
107 – محمود معلمى فرزند ابوالفضل کد نامزد 1857
108 – عباس مقتدایی خوراسگانى فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایى کد نامزد 1862
109 – مهدی منتظری قهجاورستانى فرزند رضا کد نامزد 1869
110 – مجتبى مهرپرور فرزند حسن کد نامزد 1881
111 – منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد 1884
112 – سیدمرتضى موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد 1891
113 – سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد 1894
114 – حسین میرزائى فرزند عبدالمحمد کد نامزد 1897
115 – سیداحسان میرمحمدصادقى فرزند سیدکمال کد نامزد 1899
116 – سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد 1911
117 – مجید نادرالاصلى فرزند احمد کد نامزد 1912
118 – همت على نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد 1916
119 – حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد 1919
120 – مصطفى ناصری سفتجانى فرزند آقا میرزا کد نامزد 1921
121 – زهره نریمانى فرزند عباس کد نامزد 1924
122 – مصطفى نصراصفهانى فرزند عبدالحسین کد نامزد 1927
123 – محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد 1928
124 – رضاعلى نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد 1944
125 – حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد 1946
126 – مسعود نیک دستى فرزند محمود کد نامزد 1947
127 – مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد 1948
128 – حسن نیلى احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلى کد نامزد 1952
129 – مرتضى هاشمى فرزند علی کد نامزد 1954
130 – على اکبر وندائى باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائى کد نامزد 1959
131 – مالک یبلوئى خمسلوئى فرزند محمدعلی کد نامزد 1965
132 – محمد یزدانیان فرزند على کد نامزد 1966
133 – على یزدانى کڃوئى فرزند امیرقلی کد نامزد 19683
134 – علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد  1969

اردستان 
1- پیمان آقائی فرزند جمشید کد 17
2- محمود باقری فرزند حسین کد 18
3- احمد بخشایش اردستانی فرزند حسین مشهور به دکتر بخشایش اردستانی کد 21
4- علی خادم مرتضوی فرزند اسماعیل کد 28
5- سید صادق طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف مشهور به سیدصادق کد 48
6- محمدحسن فروزان فر فرزند سیف‌الله کد 51
7-محمد علی محمودی قهساره فرزند نوروز کد54

 شاهین شهر و میمه و برخوار 
1-جهانشاه جهانگیری پور فرزند رضا مشهور به نبی کد نامزد 149
2- حسین علی حاجی دلیگانی فرزند رضا مشهور به حاجی کد نامزد 152
3- سید علی حسینی فرزند سید حسن کد نامزد 156
4- باقر حیدری فرزند جعفر کد نامزد 157
5- بهنام خدا دوست فرزند غلامحسین کد نامزد 158
6- سید میلاد سید شمالی فرزند میر مجید مشهور به سید کد نامزد 169
7- علی شانظری گرگابی فرزند حسین مشهور به حاج علی کد نامزد 171
8- اسماعیل شاه نظری فرزند حسن مشهور به استاد کد نامزد 172
9- احمد رضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل الله کد نامزد 175
10- امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین کد نامزد 181
11- علیرضا عبدالهی نجف آبادی فرزند محمود کد نامزد 182
12- مهدی نیرومند فرزند علیرضا کد نامزد 217

 فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین و میاندشت
1- کمال احمدی فرزند عزت الله کد نامزد 124
2- محسن احمدی فرزند عبدالله کد 125
3- تقی اسدی فرزند صفر کد نامزد 127
4- سکینه بابایی چیگانی فرزند حیدر علی کد نامزد 145
5- اکبر ترکی فرزند اسدالله مشهور به دکتر ترکی کد نامزد 151
6- علی خسروی فرزند خسرو کد نامزد 161
7- محمد علی زرگرزاده اصفهانی فرزند محمد کد نامزد 169
8- محمد علی سواد کوهی موگویی فرزند ولی مشهور به سواد کوهی کد نامزد 172
9- رسول سواری فرزند بخش علی کد نامزد 174
10- محسن صالحی فرزند مرتضی قلی کد نامزد 179
11- اعظم صالحی رزوه فرزند علیرضا کد 181
12- جمشید صفری فرزند علی اکبر کد 182
13- حسین عابدی مدیسه فرزند عبدالحمید مشهور به دکتر عابدی 184
14- محمد عرب چادگانی فرزند احمد کد 186
15- علیرضا علیمحمدی فرزند ابراهیم کد 187
16- غلامرضا کریمی فرزند باقر کد 191
17- حسین محمد صالحی دارانی فرزند فتح الله مشهور به دکتر صالحی کد 196
18- عیسی محمود صالح فرزند نامدار مشهور به صالحی کد 197
19- رضا علی معصومی خلجی فرزند علی اصغر 198
20- مجتبی مومنی فرزند حسن کد 195

کاشان و آران و بیدگل
1- مهدی انصاری فرزند عقیل 141
2- حسین علی پورمدنی فرزند عباس مشهور به مدنی 146
3- افسانه جباری فرزند حسین کد 149
4- محسن چتری بیدگلی فرزند حسن مشهور به چتری 152
5- حمیدر ضا حاج عباسی فرزند رحمت ا… کد 154
6- محمد حسین پور فرزند علی اکبر کد 157
7- حسین حنطه فرزند محمد مشهور به حنطه ای کد 161
8- محبوبه خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا کد 162
9- سید علی خوارزمی فرزند سید جواد کد 164
10- حمید رضا دهقانی فرزند علی کد 168
11- مهدی رزاق زاده فرزند محمد 169
12- علی رضازاده فرزند خیر ا… کد 171
13- زهرا روحی نوش آبادی فرزند ماشاء ا… کد 175
14- حسن زاهدی بیدگلی فرزند ماشاء ا… کد 176
15- سید جواد ساداتی نژاد فرزند حسن مشهور به ساداتی و سادات نژاد کد 178
16- امید سبحانی مفرد فرزند حیدر کد 181
17- محمد حسین سلیمانی تبار فرزند مهدی مشهور به سلیمانی اردهالی کد 186
18- سعید شیخ ارانی فرزند عباس کد 191
19- ابوالفضل عباسی دری فرزند حسین کد 215
20- عباس عسلی فرزند خلیل کد 217
21- زهرا فخاریان کاشانی فرزند حسین کد 242
22- حسین فخره فرزند اسماعیل مشهور به فخره ای کد 245
23- علی قنبری کاشانی فرزند علی اکبر کد 248
24- ابراهیم کشاورز فرزند محمد کد 249
25- ماشاء ا… مشکینی فرزند یوسف کد 251
26- سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم مشهور به کاشانی کد 252
27- محسن نبوتی فرزند حسین کد 259
28- محمد رضا نجفی فرزند میرزا آقا کد 261
29- حسین یزدی جوشقانی فرزند ماشاء ا… مشهور به یزدی کد 263

 نجف آباد، تیران و کرون 
1- ابوالفضل ابوترابی فرزند اسماعیل کد نامزدی 124
2- حسین ایمانیان فرزند نصرالله کد 147
3- قدرت الله خسرو شاهی فرزند اسد الله کد 158
4- محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد کد 161
5- علی اکبر دادخواه فرزند حسن کد 164
6- احمد زمانی قراقوشی فرزند محمد کد 175
7- علیرضا عباسی فرزند اکبر کد 186
8- یحیی کیانی فرزند ملا قلی کد 217
9- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی فرزند غلامعلی مشهور به گلشاهی کد 218
10- رسول محمدی فرزند اصغر کد 219
11- سید ابوالحسن مطلبی فرزند سید کاظم کد 242
12- سید میثم معنوی فرزند سید ضیاء الدین کد 245
13- علی ناظمی آشتی فرزند محمود کد 256

 مبارکه 
1- سعید خلیلیان فرزند احمد کد 157
2- مهدی رجبی وینجی فرزند خدابخش کد 158
3- منصور رحیمی فرزند امامقلی کد159
4- تورج رمضانی فرزند علی کد 162
5- علی شهریاری طالخونچه فرزند قاسم علی کد 171
6- مجید شیخی مبارکه فرزند اسد ا… کد 172
7- پروین صالحی مبارکه فرزند رجبعلی کد 175
8- مهدی عطایی فرزند رجبعلی کد 178
9- مصطفی علیرضایی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد 179
10- علی فخری فخرآبادی فرزند محمد علی کد 181
11- اصغر کامران فرزند مهدی کد 186
12- ارشاد کاویانی مبارکه فرزند قدرت کد187
13- علی اکبر مالکی فرزند نجف قلی کد 194
14- باقر محمد زاده شاه کوچکی فرزند حیدر مشهور به حسین کد 196
15- رمضان نادری فرزند ابوالقاسم کد 214

شهرضا و دهاقان 
1- محمدرضا آقایی فرزند حسن مشهور به دکتر آقائی کد 142
2- محمدرضا آقاجانیان فرزند محمد اسماعیل کد 127
3-سعید آقاسی مشهور به دکتر آقاسی فرزند مرتضی کد 129
4-باقر ابراهیمی فرزند قربانعلی کد 124
5- مهدی احمدی فرزند احمد کد 125
6-علی اصغر آقالر فرزند عوضعلی کد 128
7-حبیب الله بهرامی فرزند حسن کد 152
8-محمد جباری فرزند دوستعلی کد 156
9-سید علی حجازی دهقانی فرزند سید محمود کد 157
10-یعقوب حمیدی مشهور به حاجی یعقوب فرزند سعدون کد 161
11-مسعود رحمتی فرزند قدرت‌الله کد 168
12-علی شمسبگی فرزند ارسلان کد 185
13-محمد حسین صادقی فرزند غلامحسین کد 189
14-محمد علی ضیایی فرزند محمد جواد کد 192
15-مصطفی کافی فرزند محمد کد 218
16-سمیه کریمی فرزند سیف‌الله کد 219
17-فضل الله کفیل مشهور به حمید فرزند حبیب کد 245
18-سمیه محمودی فرزند غلامرضا کد 249
19-سید محسن میر بد فرزند نعمت الله 257
20-سید محمد حسین نواب فرزند سید ابوالحسن کد 262

 نطنز و بخش قمصر
1-جواد ابراهیمی فرزند ماندعلی کد 124
2-علیرضا احمدی فرزند محمد جواد کد 126
3-علیرضا ادائی خضری فرزند صدرالله کد 128
4-داود امینی فرزند عباسعلی کد 129
5-اسماعیل تکیه سادات فرزند نورالله کد 146
6- یاسر خالدی فرزند حسن کد 151
7-مسعود رضا خالقی فرزند حبیب مشهور به خالقی طرقی کد 152
8-مجید دادرس خالدی فرزند رحمت الله کد 156
9-محمدرضا ربیعی طرئی فرزند عباس کد 157
10- غلامعلی رسولی مشهور به رسولی فرزند غلامرضا کد 159
11-علی رضا روحی علیائی فرزند حسین کد 162
12-شمسی سعیدی فرزنده حسن کد 165
13-علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت الله 178
14-رسول عسگریانی فرزند محمد مشهور به رسول عسگری کد 181
15-سید مهدی علیزاده طباطبایی فرزند سید جلال کد 182
16-حمیدرضا غلامزاده نطنزی فرزند غلامرضا کد 184
17-رضا غفاری مقدم قمصری فرزند حسین مشهور به قمصری کد 185
18- محمود رضا فقیهی سرشکی محمد فرزند محمد علی کد 186
19-رحمت الله فیروزی پوربادی فرزند نورالله کد 189
20- عباس قربیان فرزند علیرضا کد 191
21-ابوالفضل کلثومی بادی فرزند عباس مشهور بع محسن کلثومی کد 194
22-محمد گیوه چیان فرزند عباس کد 197
23-غلامرضا محمدی سده فرزند رمضا کد 216
24-مهدی نوروزعلیائی فرزند محمود کد 245

گلپایگان و خوانسار 
1 مهدی باسمچی فرزند تیمور کد 145
2- علی بختیار فرزند مصطفی مشهور به بختیارگلپایگانی کد 146
3 – سید مسعود خاتمی فرزند سید میرزا کد 146
4- عباس داودوندی فرزند سیف الله کد 147
5- محمدرضا زالی فرزند محمد حسن مشهور به فاضل گلپایگانی کد 152
6- امیر هوشنگ علایی فرزند قاسم کد 164
7- تورج غیاثی فرزند ایراج کد 165
8-ایوب فصاحت فرزند قاسم کد 167
9- علی فیروزی فرزند نادعلی کد 169
10- روح الله مرجانی فرزند محمد قربان کد 179
11- احمد مشایخی فرزند ابوالفضل کد 181
12- محمد معینی فر فرزند عباس کد 184
13- مهدی منعمی فرزند رضا کد 186
14- سید تقی میر اسماعیلی فرزند آقامهدی کد 187
15- سید مسعود میرصانع فرزند سید علی کد 191
16- سید محمد حسین میرمحمدی فرزند سید رضا مشهور به سعید کد 194
17- راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد 212
18- سید عباس یازاج فرزند سید رضا کد196

 لنجان
1-یونس احمدی فرزند قدرت الله کد نامزد 124
2-محمد علی باتوانی فرزند نصر الله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد 145
3-اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد 151
4-محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد 154
5-سیاوش حسنی فرزند راج علی کد نامزد 158
6-سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد 169
7-حسین رجایی ریزیز فرزند محمد مهدی کد نامزد 171
8-برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد 185
9-سید ولی الله شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد 187
10-حسن صالحی فرزند حسین علی کد نامزد 189
11-علی صادقی فرزند محمد کد نامزد 191
12-مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد 195
13-سید مسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکترموسوی کد 212
14-سید محمد نبی فاطمی فرزند سید علی مراد کد نامزد 217
15-الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد 219
16-عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد 246
17-عبد الرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول ، کریمی مداح، رسول شیخ صفر کد نامزد 249
18-بهمن محمدی زرد خشویی فرزند رحمت الله کد نامزد 254
19-طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سلطان کد نامزد 261
20-میثم مهدی یار فرزند نصر ا… مشهور فوقیانی ریزی کد 268
21-روح ا… نقدی پور بیرگانی فرزند موسی کد نامزد 271
22- رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب الله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد 274
23- محمد یزدانی کچویی فرزند محمود کد نامزد 275

 خمینی شهر
1- حمیدرضا ابراهیمی خوزانی فرزند احمد کد 124
2- سید محمد ابطحی فروشانی فرزند سید محمد جواد کد 126
3- علیرضا اسدی فرزند محمد علی کلی 127
4- حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد 151
5- سید محمد خلیلی فرزند سید حسین کد 156
6- محسن رضایی آدریانی فرزند عبدالرحیم کد 161
7-علیرضا دینانی فرزند رمضان کد 165
8-مرتضی سالمی خوزانی فرزند محمد کد 171
9- عباس سرمست فرزند رضا کد 172
10- محمد صابر شاه نوش فروشانی فرزند نصرالله کد 257
11- مجید صادقی فرزند رضا کد 179
12- محمد طاهری اندانی فرزند عبدالکریم کد 185
13- امید عموشاهی فروشانی فرزند محمد حسن کد 191
14- سید حسین مجیدی درچه فرزند سید احمد کد 217
15- محمدهادی ملاکریمی خوزانی فرزنده حفیظ‌الله کد 216
16-سید محمد موسوی اندانی فرزند سید ابوالفضل کد 248
17- عبدالرحیم مهرابی فرزند عباس کد 246
18- محمدتقی نقدعلی فرزند عبدالکریم کد251

 نایین و خورو بیابانک
1-الهام آزاد فرزند حسن مشهور به دکتر آزاد کد 15
2- محمود اشکستانی فرزند علی کد 16
3- مجتبی اقبال فرزند محمد مشهور به دکتر اقبال کد 17
4- قدمعلی بافرانی فرزند حیدر کد 19
5-سیدحمید جوشقانی نایینی فرزند سید محمد مشهور به مجتبی کد 27
6-حسین حسنی بافرانی فرزنده داوود مشهور به دکتر حسنی کد 28
7-غلامرضا رضایی فرزند امین الله کد 42
8-حبیب الله عرب بافرانی فرزند حسین مشهور به کوثری -عرب دارایی کد 52
9- کوکب فائز فرزند عبدالرحیم کد 54
10- محمد رضا فردین فرزند حسین کد 56
11- محمدرضا فیروزی فرزند رمضانعلی مشغول به پسر علی میرزایی کد 58
12-سید مصطفی قاضوی فرزند سید مسعود کد 59
13-سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جواد کد 64
14-محمدرضا مفیدیان نایینی مشهور به احسان مفیدی فرزند علی کد 65
15-سید جعفر موسوی نیستانکی فرزند سید جلال کد 67

 سمیرم
1– فاطمه انصاری فرزند محمد حسین
2- سید فاطمه موسوی فرزند سید کهزاد
3-سید سعید موسوی فرزند سید محمد جواد
4- علی احمدی فرزند عبد العلی مشهور روز علی
5-رحیم کریمی فرزند حسن
6-مهدی نادری فرزند کیخسرو
7-سجاد افشاری فرزند رحمت الله
8-اشکان رحیمی زاده فرزند یدالله
9-محبوبه منصورزاده فرزند احمد
10-اسماعیل دانا فرزند امیر
11-اصغر سلیمی فرزند کوچک مشهور به دکتر سلیمی
12-ارش رستمی فرزند قادر
13- محبوبه طایی فرزند حسن
14- نصراله طغرایی سمیرمی فرزند فضل الله
15-محمد میرزاخانی فرزند بهادر
16-روح اله نصیری
17-عباد پیرمرادیان فرزند قربانعلی

فلاورجان
١- غلام عباس جوانمردی فرزند شکرالله
٢- بهنام طالبی طادی فرزند ذبیح الله
٣- حسن محمدی فرزند علی
۴- سید ناصر موسوی لارگانی فرزند سید مهدی مشهور به حاج آقا ناصر موسوی و سید
۵- اصغر هدایت فرزند عباسعلی مشهور به فرماندار

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

ویژه نامه محرم

moharam99