تبلیغات در صاحب نیوز

جهت اطلاع از شرایط تبلیغ محصولات و ریپورتاژ آگهی خود در پایگاه خبری صاحب نیوز اصفهان با ما تماس بگیرید

پست الکترونیک:     it@sahebnews.ir – { ربات روابط عمومی }

تلفن: ۳۲۲۲۰۶۶۹-۰۳۱

تعرفه تبلیغات در وبسایت

جایگاه درج تبلیغابعادماهیانهسه ماههشش ماههسالیانه
درج تبلیغ در بالای صفحه اصلی۱۰۰ * ۳۰۰یکصد هزار تومانسیصد هزار تومانپانصد و پنجاه هزار تومانیک میلیون تومان
درج تبلیغ در کنار صفحه اصلی۱۰۰ * ۳۰۰هفتادو پنج هزار توماندویست هزار تومانچهارصد هزار تومانهفتصد هزار تومان
درج تبلیغ در پایین صفحه اصلی۱۰۰ * ۳۰۰پنجاه هزار تومانیکصد و پنجاه هزار توماندویست و پنجاه هزار تومانپانصد هزار تومان
درج تبلیغ در بالای صفحه اصلی۳۰۰ * ۳۰۰یکصد و هفتاد هزار تومانپانصد هزار توماننهصد هزار تومانیک میلیون و پانصد هزار تومان
درج تبلیغ در کنار صفحه اصلی۳۰۰ * ۳۰۰نود هزار توماندویست و پنجاه هزار تومانچهارصد هزار تومانهفتصد هزار تومان
درج تبلیغ در پایین صفحه اصلی۳۰۰ * ۳۰۰هفتاد هزار توماندویست هزار توماندویست و پنجاه هزار تومانپانصد هزار تومان
درج تبلیغ در زیر هر خبر۹۰ * ۷۲۸یکصد هزار تومانسیصد هزار تومانپانصد و پنجاه هزار تومانیک میلیون تومان

تعرفه ریپورتاژ آگهی

زمانحداکثر تعداد بک لینک فالوحداکثر تعداد تصویرحداکثر تعداد کلماتقیمت
بصورت دائم بهمراه بک لینک341200پانصد هزار تومان

تعرفه تبلیغات در شبکه های اجتماعی

زمان (یک روزه)قیمت
از ساعت ۲۳ تا ۱۰ صبحپنجاه هزارتومان
زمانقیمت
شات ۲۴ ساعته اینستاگرامیکصد هزارتومان