صاحب نیوز را در پیام رسان سروش دنبال کنید
زاینده رود (36)

پس از 20 روز جاری بودن آب در زاینده رود؛

اصفهان دوباره به گل نشست/ تصاویر