صاحب نیوز را در پیام رسان سروش دنبال کنید
آخرین-گلوله

اختصاصی صاحب نیوز/

موزیک زیبای استکبارستیزی «آخرین گلوله»با صدای داوود عبداللهی/ صوتی