بایگانی

  • 70
    با حضور هنرمندان برگزار شد؛

    حافظ خوانی در سراموزه رهگشا

  • آداب و رسوم ازدواج در بادرود
    مراسم های آنچنانی ازدواج در شهرستان نطنز؛

    برپایی نمایشگاه جهیزیه در بادرود/ روستایی که در آن پدر عروس به داماد یک راس گاو هدیه می دهد