بایگانی

  • آموس یادلین
    رئیس سابق دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل:

    بهترین راهکار برای ضربه زدن به اسد حمله هوایی است